Generátor príjmových a daňových dokladov

Ako vygenerujem doklad pre moju zásielku?

Použijem číslo zásielky a PSČ príjemcu. Oba údaje sa nachádzajú na štítku zásielky, ktorá Vám bola práve doručená.

Pri používaní generátora dokladov prosím použite celé číslo zásielky (16 miestne číslo) bez medzier a pomlčiek.
Jednoduchý príklad:
Vaše číslo zásielky: 703-010-01234567 00
Pre generovanie dokladov použite formát: 7030100123456700

https://www.sps-sro.sk/generator-prijmovych-a-danovych-dokladov/

GENERÁTOR DOKLADOV